Održivi razvoj – učenje za život

Odgojno-obrazovna ustanova kao što je vrtić sigurno je mjesto za svako dijete u kojem ono  raste kao kreativno i cjelovito biće, razvijajući vlastite vještine, mogućnosti, kompetencije i znanja na temelju vlastitih spoznaja sebe i okoline u kojoj odrasta. Mi kao odgojitelji u procesu odrastanja djeteta imamo bitnu ulogu – mi smo ti koji mu pružamo sigurno ozračje i poticajno okruženje. Tako u našem programu „Odgoj održivog razvoja, učenje za život i multikulturalnost“ ili kraće „Održivi razvoj“ obuhvaćamo cjeloživotno promišljanje i življenje koje čini sinergija održivog djelovanja i promišljanja o međudjelovanju i utjecaju na dijete. Naša vizija je širiti i promicati eko-održivost, informirati druge što sve činimo i što je to održivi razvoj. Upravo je dijete aktivni čimbenik i promotor samog Programa održivog razvoja i multikulturalnosti.

Vrijednosti koje njegujemo su ulaganje u budućnost od najranije dobi jer ako samo jedno dijete ponese u život osviještenost o ekologiji te izgradi svoje socijalne kompetencije spram različitosti u svim segmentima i to proširi na svoje bližnje, učinili smo mnogo za pojedino dijete, ali i njegovo okruženje. Posebni smo po tome što istražujemo svim osjetilnim modalitetima, aktivnim osobnim djelovanjem uz stvaranje pozitivne istraživalačko kreativne klime gdje djeca kroz istraživanje i proširivanje vlastite spoznaje grade svoje samopouzdanje u sebe i svoje mogućnosti, a pri tome brinemo o prirodi koja nas okružuje. Aktivnosti koje uvelike potiču kod djece brigu i osviještenost za ekološkim djelovanjem dio su naše svakodnevice. Primjerice svakodnevno odvajamo i recikliramo, štedimo i promičemo svijest o potrebi za štednjom vode, struje i toplinske energije (obnovljivi izvori energije), promičemo zdrav način življenja (tjelovježba, zdrave prehrambene navike, aktivna briga o zdravlju), proučavamo ugrožene biljne i životinjske vrste, ugrožena staništa te zašto do njih dolazi, poštujemo sve različitosti, promičemo svijest o raznolikosti nacionalnih kultura, potičemo osobni razvoj, usavršavanje vještina i kompetencija, njegovanje ideje – europskog građanina  na potrebitost za pravima sve djece na jednakost. Time pridonosimo suradničkom odnosu u odgoju i razvoju djeteta tako što postaju svjesni ovisnosti čovjeka o okolišu i okoliša o čovjeku. Kroz svakodnevni rad i planirane aktivnosti uočavamo izuzetnu razliku od inicijalnog i finalnog statusa znanja i spoznaje kod djece u skupini.

Svakodnevnim planiranim i pomno osmišljenim aktivnostima stvaraju se preduvjeti za daljnju nadogradnju na području ekologije, obnovljivih izvora energije te održivog načina življenja. To je vidljivo kroz visoku razinu senzibiliziranosti za ekološke probleme i tematiku. Način na koji svakodnevno živimo je način na koji djeca iskustveno i prema modelu spoznaju i uče te ideju održivog razvoja čine živom kao dio životnog stila svakog pojedinca. Zato je potrebno djecu uključiti od najranije dobi jer način na koji žive postaje njihov stil života i ujedno najbolji način za poticanje drugih na djelovanje i ekološko promišljanje. Ponekad se može činiti kako su naša djelovanja samo mali koraci u bolju budućnost, a da pri tome nismo ni svijesni da činimo izuzetno mnogo kao pojedinci.

Jasna lisac, odgojitelj savjetnik
Tamara Tutić, odgojitelj mag.praesc.educ.
Dječji vrtić Iskrica, Zagreb