Recikliraj, kompostiraj, ponovo uporabi – oblikuj svoj svijet odvajanjem otpada

Čuvaj okoliš i prirodu. Misli globalno. Djeluj lokalno. Za ljepšu našu. 

Eko Limach Televizija će u serijalu epizoda na temu kreativnog recikliranja predstaviti i aktivnosti “Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost” koji je podržao projekt snimanja ovog serijala.  

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije.

Nisam za baciti

“Nisam za baciti” prepoznatljiva je poruka kojom je ova institucija promovirala svoju informativnu kampanju pod nazivom “Za ljepšu našu”, čiji je cilj edukacija o prednostima razvrstavanja otpada i njegovog zbrinjavanja. 

Jeste li znali da svaka osoba u Hrvatskoj proizvede 430 kg otpada godišnje koje završi kao neiskorišteno smeće, a pola od toga čini papir i plastika koju vrlo jednostavno možemo odvojiti. Baš kao i sve ostale vrste otpada te na taj način potaknuti recikliranje otpada i iskorištavanje sirovina.

Neodvajanjem otpada direktno utječemo na onečišćenje okoliša, dok bismo odgovornim ponašanjem kod primjerice odvajanja bio otpada, a potom i kompostiranjem, okolišu, konkretno biljkama mogli čak i pomoći prihranom prilikom sadnje, sjetve ili presađivanja. 

Reciklaža

Zašto je važno reciklirati?  Koliko vremena je potrebno da bi se bačena u okoliš razgradila jedna papirnata maramica ili plastična boca? Odgovore na ta i brojna druga pitanja u razgovoru našem voditelju Miri dat će Ojdana Rajić Azinović koja nas je podsjetila na neke od loših statistika na koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kontinuirano upozorava, a koje pokazuju da se čak 80% proizvoda baci nakon samo jedne uporabe, umjesto da se recikliraju te da 37% ukupne količine otpada u našim kućanstvima čini bio otpad, od čega je 380.000 tona otpad od hrane koji bi se mogao kompostirati.
Ili još bolje – ne bi trebao niti nastati kada bismo planski kupovali hranu što će također biti jedna od tema o kojoj će se u epizodama govoriti. 

Za Ljepšu našu

Otpad je puno više od smeća, a njegovo pravilno odvajanje, za prirodu i društvo može biti prava sreća. 

Zato pratite edukativne i zabavne epizode Eko Limach Televizije koje će se emitirati na RTL Kockici, usvojite nove navike i oblikujte svoj bolji, zdraviji i čišći svijet.