Recikliraj, kompostiraj, ponovo uporabi – oblikuj svoj svijet odvajanjem otpada

U povodu početka emitiranja Eko Limach TV-a, emisije u okviru koje će se prikazati niz epizoda kroz koje će sadržajem realiziranim u suradnji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Eko Limach Festa, eko limachi učiti i zabavljati se uz edukativni sadržaj, pokrenut je nagradni natječaj.

NAGRADNI NATJEČAJ

11/12/2020

  • Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „EKO LIMACH TV I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 85828625994 (u daljnjem tekstu: Organizator).
  • Natječaj se priređuje u cilju osmišljavanja kreatvnih odgovora na zadani zadatak.
  • Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook (www.facebook.com; u daljnjem tekstu: Facebook) niti je povezan s Facebookom.

PRAVILA NATJEČAJA

Ova će Pravila biti objavljena na web stranici Eko Limach Fest (ekolimachfest.com)

Nagradni natječaj održava se u razdoblju od 11.12.2020. do 15.12.2020. u 23:59h.

OPIS NATJEČAJA

Na Eko Limach Fest Facebook stranici (https://www.facebook.com/ekolimachfest) održat će se Natječaj:

„EKO LIMACH TV I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST VAS NAGRAĐUJU“

Na zidu Eko Limach Fest Facebook stranice objavit će se nagradni zadatak u obliku objave statusa i to na dan 11.12.2020. Zadatak sudionika je:

  • podijeliti post i označiti ga sa “sviđa mi se”
  • označiti stranicu Za ljepšu našu i Eko Limach Fest sa “sviđa mi se”
  • ostaviti kreativni odgovor na pitanje ˝Zašto je važno reciklirati¨

Najkreativniji komentar po izboru žirija bit će nagrađeni.

OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici nagradnog natječaja bit će objavljeni na službenoj Eko Limach Fest Facebook stranici 5 dana nakon završetka nagradnog natječaja 16.12.2020.

SUDIONICI

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske.

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji kao ni maloljetne osobe.

NAGRADE

Nagrade su 1 x poklon paket Za ljepšu našu. Nagrada se dodjeljuje autoru najkreativnijeg komentara po odabiru žirija.

Dobitnik nagrade nema pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje su mu dodijeljene ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem Facebook stranice https://www.facebook.com/ekolimachfest .

Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime i adresu) u inbox Eko Limach Fest Facebook stranice unutar 48 sati od proglašenja dobitnika. Ukoliko se netko od dobitnika ne odazove u navedenom roku, žiri će odabrati drugog dobitnika. Podaci primljeni unutar inboxa stranice koristit će se isključivo u svrhu održavanja ovog Natječaja. Svi dobitnici obvezuju se poslati istinite i točne osobne podatke. Pružanje osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u ovom Natječaju. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici pristaju da Organizator i Partneri obrađuju njihove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Natječaju u svrhu provođenja Natječaja. Organizator, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka. Kontakt za pitanja zaštite osobnih podataka je kontakt@fzoeu.hr. Sudionici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka.

Dobitnik će biti kontaktiran privatnom porukom na Facebooku i obaviješten o načinu preuzimanju nagrade.

Nagrada će biti poslana dobitniku u roku od 30 dana od završetka Natječaja. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

Organizator nije odgovoran ako dobitnik nije primio nagradu jer je dobitnik Organizatoru poslao netočne podatke (netočno ime ili adresa).

DISKVALIFICIRANJE SUDIONIKA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog Natječaja, u komentaru psuju, vrijeđaju, kleveću, diskriminiraju po bilo kojoj osnovi ili objavljuju sadržaj koji nije u skladu s nagradnim pitanjem, te ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ni na koji način ne preporučuje, ne podržava, ne promiče, niti odgovara za sadržaje, njihovu dostupnost, ni uvjete pod kojima su isti dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje Sudionici objave u okviru sudjelovanja u Natječaju. Svaki Sudionik jamči Organizatoru da sadržaji koje prijavljuje u svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povrjeđuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i sl.

OGRANIČENJA I ODRICANJA

Organizator se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. okolnosti više sile).

Organizator ne snosi odgovornost zbog eventualnih tehničkih smetnji ili kašnjenja vezanih uz funkcioniranje Facebook stranice, a koje bi utjecale na dinamiku objave pitanja ili na brzinu odgovora sudionika jer na njih ne može utjecati.

Organizator zadržava pravo promjene i nadopunu Pravila u bilo kojem trenutku.

Za rješavanje eventualnih sporova između Organizatora i bilo kojeg Sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.