Što je ELF?

Eko Limach Fest je dječji eko festival na otvorenom namijenjen djeci od 3 do 12 godina koja kroz razne kreativne radionice, igru, sport i glazbu zajedno sa svojim roditeljima interaktivno sudjeluju u programu, uče o održivom razvoju, važnosti očuvanja prirode te usvajanju zdravih prehrambenih i sportskih navika. Koncipiran je kao cjelodnevna platforma za inspiraciju i edukaciju novih naraštaja koji su nositelji održivog razvoja zajednice.

Festival se sastoji od interaktivnih radionica, sportskog i zabavnog programa te javnih tribina namijenjenih djeci i njihovim roditeljima. Interaktivne radionice su kreativno-edukativnog karaktera, a pokrivaju različite teme kao što su ekologija, biologija, očuvanje prirode, recikliranje, racionalno postupanje s prirodnim resursima, energentima i otpadom, likovnost, zdravlje i prehrana. Budući da ELF promovira sportske aktivnosti i boravak na otvorenom, u programu ELF-a zastupljeno je nekoliko različitih sportova kako bi eko limache potaknuli na zdrav i aktivan život. Za one najmlađe, njihove roditelje, kao i za sudionike radionica i sportskog programa kojima je potreban predah, osmišljen je cjelodnevni zabavni program u suradnji sa kulturno-umjetničkim društvima, dječjim zborovima, zabavljačima i kazalištima. Tako se na glavnoj pozornici odvijaju glazbeno-scenski nastupi, predstave i razni performansi.

Image

Važan dodatak programu ELF-a su javne tribine o temama poput održivog načina života, adekvatnog zbrinjavanja kućanskog otpada, kompostiranja, kvalitetnog provođenja vremena s obitelji i kreativne svakodnevice, u kojima sudjeluje nekoliko stručnjaka iz domene. Tribine su otvorene široj javnosti koja može dobiti odgovor na svoja pitanja ili dati svoj osvrt na temu.

Na taj način otvaramo prostor dijalogu i potičemo javnost na daljnje propitkivanje tema iz područja ekologije i održivog razvoja sa kojima se susreću u vlastitoj svakodnevici te što je najvažnije, na djelovanje. Jer promjena započinje u vlastitom domu, u vlastitoj obitelji.

Do sada su uspješno održana četiri izdanja Eko Limach Festa, u tri grada - Zagrebu, Kastvu i Primoštenu, a novo izdanje će se održati u rujnu 2020. u zagrebačkom parku Maksimir.

elf iz budućnosti

 U 2021. godini u planu je održavanje festivala u nekoliko hrvatskih gradova.  Događanje ovoga tipa potrebno je učiniti dostupnim u različitim županijama kako bi poslužilo kao inspiracija brojnim obiteljima diljem Hrvatske i stvorilo val malih pozitivnih promjena u zajednici. Jer svako dijete ima pravo na edukaciju, naročito o temama od društvenog značaja koje su nedovoljno zastupljene u tradicionalnom obrazovnom sustavu. Osim toga, želja nam je aktivirati lokalnu zajednicu i njene stvaratelje vrijednosti, kao i gradske i državne vlasti kako bi zajedničkim snagama pridonijeli boljitku naše djece i razvoju društva.

Očekujemo da će ELF s vremenom prerasti u veliku produkciju na regionalnoj razini koja će pridonijeti popularizaciji ekologije i održivog razvoja. Nadamo se da ćemo inspirirati brojne obitelji da racionalno postupaju s resursima, odvajaju i reduciraju otpad, paze na zdravlje i bave se sportom.

Jer obitelj je mikro zajednica od koje sve počinje, ona je odraz svoje zajednice. Ovim festivalom želimo poništiti negativan efekt ukalupljivanja koji neminovno dolazi ulaskom u sustav i tradicionalnim obrazovanjem te očekujemo pridonijeti stvaranju snažnih, svjesnih i odgovornih individua.

ELF se tradicionalno održava u Zagrebu jednom godišnje, a dodatno će se organizirati u nekoliko različitih gradova svake godine. U skoroj budućnosti ćemo realizirati suradnje s tvrtkama, udrugama i kreativcima, pokretati kreativne, radne i humanitarne akcije te održavati kreativne natječaje i izazove za djecu i učenike osnovnih škola. Budući da se radi o eko festivalu, težimo tome da svaki element produkcije bude održiv, fairtrade i ekološki prihvatljiv. 

Image

ELF PLATFORMA

Eko Limach Fest je inovativna platforma za edukaciju novih naraštaja. Ona djeci i njihovim obiteljima na zanimljiv način prenosi vrijednosti održivog razvoja te potiče dječju inventivnost i kreativnost.
Sav sadržaj je u potpunosti besplatan jer smatramo da edukacija mora biti dostupna svima.

Kako bi posjetitelji uistinu primili na znanje vrijednosti koje im težimo prenijeti, ta edukacija je zabavna i interaktivna te se odvija u pozitivnom i opuštenom ozračju u prirodi. Kroz različite interaktivne radionice želimo potaknuti dječju maštu, probuditi njihov interes za dane teme, motivirati ih na propitkivanje, kritičko razmišljanje, kreativni eksperiment i daljnje traganje kod kuće, u školi, sa prijateljima. Djeca trebaju od malih nogu osvijestiti implikacije njihovog svakodnevnog ponašanja i odluka na zajednicu i ekosustav, promijeniti percepciju o otpadu kao vrijednom resursu koji se dalje pretvara u nove materijale i proizvode, naučiti stvarati umjesto konzumirati te kritički propitkivati odakle je nešto došlo, gdje će završiti, je li im potrebno i što oni kao pojedinci mogu učiniti.

S druge strane, želimo pružiti potporu golemoj dječjoj kreativnosti i genijalnosti, dati im do znanja kako ona imaju apsolutnu moć oblikovati svijet u kojem žive te kako njihove vlastite ideje i eksperimenti utječu na formiranje bolje zajednice.

Osim festivala, ELF platforma kroz cijelu godinu djeluje i educira putem društvenih mreža (Facebook, Instagram), ELF bloga te kroz ELF šumski kamp koji je organiziran za vrijeme ljetnih školskih praznika.

Image

ELF MISIJA

Misija Eko Limach Festa je poticanje naraštaja djece na savjesno i odgovorno postupanje prema prirodi i zajednici, još od rane dobi, kroz jačanje njihove individualnosti, inovativnosti i kreativnosti te prenošenje pozitivnog razmišljanja i navika koje će se jednoga dana neminovno odraziti na njihov život, život njihovih obitelji te posredno, na cijelo društvo i ekosustav.

Kako bismo učinili svoju zajednicu boljom i održivom, djelujemo godinama unaprijed. Utječemo na mlađe naraštaje u dobi od 3 do 12 godina na kojima ostaje svijet. Jer mi duboko vjerujemo da se u svakom djetetu nalazi kreativni genij. Ako dovoljno rano usmjerimo njegovu pažnju na vrijednosti i značaj održivog načina života, zdravlja i zajedništva, sudjelujemo u stvaranju generacija koje propitkuju postojeća saznanja, istražuju, šire vlastite horizonte i stvaraju preduvjete za napredak i dobrobit čitavog društva. 

elf Mjerila održivosti zajednice:

 • racionalno i odgovorno postupanje s otpadom kroz svjesnu redukciju, razvrstavanje i pravilno zbrinjavanje
 • korištenje neopasnog otpadnog materijala, primjerice ambalaža proizvoda, kao materijala za izradu novih uporabnih predmeta i edukativno-didaktičkih alata (igračaka), pri čemu je proces recikliranja katalizator kreativnosti i jačanja vještina rješavanja problema
 • poticanje kreativnosti kao životnog pristupa i nošenja sa svakodnevnim izazovima
 • poticanje na popravak uporabnog predmeta umjesto njegova bacanja i kupnje novoga
 • davanje prednosti biorazgradivim proizvodima i ambalažama
 • savjesno i racionalno postupanje s vodom, resursima i energentima
 • savjesno i odgovorno postupanje prema prirodi i okolišu

Budući da je održiva obitelji temelj održive zajednice, podjednako promoviramo sljedeće vrijednosti:

 • zdravlje - davanje prednosti zdravim i neprocesuiranim namirnicama pred ostalima
 • savjesno postupanje sa hranom uz minimalna bacanja
 • povezanost unutar obitelji, provođenje kvalitetnog vremena među članovima te
 • uključenost i upućenost članova obitelji u različite aktivnosti (npr. priprema obroka)
 • čest boravak u prirodi i na svježem zraku
 • bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću
 • ljubaznost i solidarnost prema drugim ljudima
 • empatija prema životinjama i svim živim bićima

Do sada smo uspješno održali četiri izdanja festivala u kojima je uživalo više od 15.000 posjetitelja. U idućih pet godina u planu je još najmanje 15 izdanja koji će privući više od 50.000 ljudi.

No ELF nije samo inovativna platforma za edukaciju, nego i za međusobno umrežavanje sudionika, izlagača i partnera iz lokalne zajednice u svrhu ostvarivanja njihove kreativne, društveno ili ekološki odgovorne te poslovne suradnje.

Kreirajući program prepoznali smo važnost uključivanja brendova i lokalnih tvrtki u sadržaje za dobrobit zajednice i okoliša. S obzirom da brendovi i tvrtke posredno ili neposredno djeluju i posluju zahvaljujući ljudima iz zajednice, smatramo da snose odgovornost vraćanja dijela vrijednosti u tu istu zajednicu te da u središtu njihova fokusa treba biti prvenstveno čovjek i njegova dobrobit, samim time i dobrobit zajednice.

Image

Društveno odgovorno poslovanje je važan dio strategije za rast svake tvrtke te je jedan od najsigurnijih načina stvaranja pozitivnog imidža, odnosno boljeg pozicioniranja na tržištu. Kroz podržavanje produkcije, programa i kreativno-edukativnih radionica ELF-a brendovi i lokalne tvrtke imaju priliku pozitivno djelovati na svoju zajednicu.